بانه ابزار ارزان اقدام به ارسال رایگان تمامی کالاهای موجود که به صورت خرده فروخته میشود مینماید

ارسال کالاها ییکه به صورت عمده فروخته میشود به عهده ی خود خریدار می باشد