فروشگاه بانه ابزار ارزان این امکان را برای مشتریان فراهم آورده است تا در صورت وجود هر گونه مغايرت بين سفارش و كالای دريافتی طی 24ساعت پس از دريافت كالا توسط مشتريان مراتب را با متصديان فروشگاه از طريق تماس با ما در ميان گذاشته و اقدامات لازم جهت برگشت كالا هماهنگ شود.

-اين اقدام در صورتي كه موارد ذيل رعايت شود امكان پذير است:

.باز نشدن پلمپ دستگاه
.استفاده نكردن از دستگاه
.مخدوش نشدن بسته بندی و خود دستگاه
.مخدوش نشدن سريال دستگاه
-پس از هماهنگی و دريافت كالای مرجوعی توسط فروشگاه،در صورت تاييد كارشناسان به جهت رعايت موارد مذكور و عدم وجود مغايرت بين كالای دريافتی و ارسالی،هزینه ی ارسال کالا از مبلغ کل کم شده و مابقی کل مبلغ كالا به مشتري مرجوع خواهد شد.